ΚΙΝΟ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

12* ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1211109876543210
Αποδόσεις KINO1.000.00025.0002.5001.0001502554
Αποδόσεις KINO BONUS2.000.00075.0005.5002.200350501043,532,52
11* ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
11109876543210
Αποδόσεις KINO500.00015.0001.500250501012
Αποδόσεις KINO BONUS1.200.00031.0003.500550105256432,52
10* ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
109876543210
Αποδόσεις KINO100.00010.000500802022
Αποδόσεις KINO BONUS250.00025.0001.500180607432,52
9* ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
987654321
Αποδόσεις KINO40.0004.0002002551
Αποδόσεις KINO BONUS100.00010.00050070156432
8 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
87654321
Αποδόσεις KINO15.0001.00050102
Αποδόσεις KINO BONUS40.0003.000200307432
7 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
7654321
Αποδόσεις KINO5.0001002031
Αποδόσεις KINO BONUS15.0004008013832
6 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
654321
Αποδόσεις KINO1.6005071
Αποδόσεις KINO BONUS4.10030027932
5 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
54321
Αποδόσεις KINO450202
Αποδόσεις KINO BONUS1.350901753
4 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
4321
Αποδόσεις KINO10041
Αποδόσεις KINO BONUS6002485
3 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
321
Αποδόσεις KINO252.5
Αποδόσεις KINO BONUS175188
2 ΑΡΙΘΜΟΙΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
21
Αποδόσεις KINO51
Αποδόσεις KINO BONUS7016
1 ΑΡΙΘΜΟΣΕΠΙΤΥΧΙΕΣ
1
Απόδοση KINO2.5
Απόδοση KINO BONUS52.5